Regulamin PL

Warunki przedsprzedaży:

1) potencjalny klient akceptuje bez zastrzeżeń i jest świadomy, że stosunek prawny, prawny, cywilny, ekonomiczny i podatkowy wynikający z zakupu tego produktu należy rozumieć jako “między nabywcą prywatnym” a “firmą produkującą / dystrybuującą produkt”.

2) potencjalny klient jest poinformowany i świadomy, że Shop Top On. z ekonomicznego, prawnego i podatkowego punktu widzenia jest tylko zewnętrzną firmą działającą w sektorze marketingu internetowego i że ze względu na swój cel korporacyjny może zdecydować się na “prowadzenie kampanii reklamowych” towarów lub usług produkowanych / dystrybuowanych / wprowadzanych na rynek przez firmy produkujące / dystrybuujące / marketingowe; które decydują się promować swoje produkty / usługi za pośrednictwem sieci afiliacyjnych, z którymi Shop Top On. jest również tymczasowo powiązany.

Oznacza to, że Shop Top On wybiera produkty/usługi obecne w różnych sieciach afiliacyjnych, bada ich markę i opracowuje na własny koszt strategię marketingu online, która wykorzystuje różne kanały udostępnione w sieci (np. e-commerce, Ebay, sieci społecznościowe itp.), W CELU generowania użytecznych kontaktów (potencjalnych klientów/leadów), którzy wykazują zainteresowanie produktami/usługami. Oraz w celu połączenia takich potencjalnych klientów z firmami produkcyjnymi/dystrybucyjnymi/handlowymi będącymi właścicielami produktów/usług, poprzez przekazywanie danych i wszelkich płatności za pośrednictwem specjalnych formularzy kontaktowych udostępnianych przez sieć afiliacyjną, która proponuje i oferuje bez zobowiązań zewnętrznemu podmiotowi stowarzyszonemu Shop Top On, pracę na własny koszt w zakresie tworzenia i prowadzenia kampanii reklamowych we własnym imieniu.

3) Potencjalny klient akceptuje bez zastrzeżeń, że dane wprowadzone po kliknięciu przycisku zakupu mogą być wykorzystywane przez Shop Top On wyłącznie w celu przekazania ich firmom produkującym/dystrybuującym/handlowym za pośrednictwem specjalnych formularzy kontaktowych udostępnionych przez sieć afiliacyjną, która proponuje i oferuje bez zobowiązań zewnętrznemu podmiotowi afiliacyjnemu Shop Top On, pracę na własny koszt w zakresie tworzenia i prowadzenia kampanii reklamowych we własnym imieniu. Ponadto potencjalny klient wyraża zgodę na otrzymywanie nowych kontaktów od Shop Top On w przyszłości w celu zaproponowania nowych ofert handlowych związanych z tym produktem.

4) Zamówienie w przedsprzedażyPotencjalny klient akceptuje bez zastrzeżeń, że klikając przycisk zakupu/dodając produkt do koszyka, składa zamówienie w przedsprzedaży podmiotowi odpowiedzialnemu za prowadzenie kampanii reklamowych, a nie handlowcowi lub faktycznemu producentowi/dystrybutorowi produktu. Dzieje się tak, ponieważ:

(a) ze względu na charakter produktu, z użytkownikiem skontaktuje się rzeczywisty producent/dystrybutor, który upewni się, że użytkownik może faktycznie korzystać z produktu. Dopiero wtedy między Tobą (konsumentem/potencjalnym klientem) a producentem/dystrybutorem dojdzie do transakcji handlowej i z potencjalnego klienta staniesz się klientem, a zamówienie będzie skuteczne.

b) Shop Top On nie jest sprzedawcą, nie jest właścicielem produktu, nie jest w materialnym posiadaniu produktu, nie importuje, nie wysyła, nie sprzedaje przedmiotu niniejszej reklamy w jakikolwiek sposób. Tylko wtedy, gdy dane użytkownika są w posiadaniu i wykorzystywane przez firmę produkującą/dystrybuującą, transakcja handlowa zostanie przeprowadzona między użytkownikiem, jeśli zaistnieją warunki wstępne (potwierdzenie zamówienia w przedsprzedaży), a użytkownik zmieni się z potencjalnego klienta w klienta firmy produkującej/dystrybuującej, a zamówienie będzie skuteczne.

5) Gwarancje

a) Shop Top On gwarantuje opiekę nad danymi potencjalnego klienta, a także wszelkimi płatnościami od momentu złożenia zamówienia w przedsprzedaży do momentu faktycznego przekazania go producentowi / dystrybutorowi.

b) Shop Top On, pomimo tego, że jest firmą marketingową, a nie handlowcem i/lub producentem/dystrybutorem produktu; i aktywował reklamę wyłącznie w celu wygenerowania potencjalnego klienta, który nie jest kupującym, a zatem przydatnym kontaktem, a NIE transakcją handlową, gwarantuje potencjalnemu klientowi: pomoc w miarę możliwości w przypadku jakichkolwiek problemów wynikających z producentem/dystrybutorem bez bycia prawnie, prawnie, podatkowo i handlowo zobowiązanym. Pomoc, która będzie miała miejsce przy ułatwianiu interakcji między potencjalnym klientem a firmą w żądaniach zwrotów i refundacji wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6) Ta reklama jest skierowana wyłącznie do osób prywatnych, a nie do firm. Shop Top On nie ma żadnych finansowych ani ekonomicznych relacji z firmami produkującymi/dystrybuującymi, a jedynie z siecią afiliacyjną, która dostarcza ofertę, na której można zbudować kampanię reklamową. Wynika z tego, że żądania fakturowania od firm mogą będzie wymagane wyłącznie od firm produkujących/dystrybuujących, tylko podczas rozmowy telefonicznej potwierdzającej, którą zgodnie z ich systemem podatkowym zdecydują się wykorzystać. […] I nie do Shop Top On, ponieważ ze względu na charakter zamówienia przedpremierowego nie ma pewności, że otrzyma wynagrodzenie za wygenerowany pojedynczy kontakt, ale otrzymuje wynagrodzenie nieszczegółowe, wyłącznie od sieci afiliacyjnej, za pośrednictwem której łączy potencjalnego klienta i producenta / firmę dystrybucyjną.

7) Shop Top On nie gwarantuje, że produkty są wysyłane z magazynów znajdujących się na terytorium Włoch lub San Marino oraz że wysyłka odbywa się za pośrednictwem określonych kurierów, a jedynie, że przesyłka jest zgodna z terminami dostawy po potwierdzeniu przez potencjalnego klienta wstępnego zamówienia u producenta-dystrybutora i faktycznym zawarciu transakcji handlowej między dwiema stronami.

8) Potencjalny klient akceptuje bez zastrzeżeń, że Shop Top On nie ponosi odpowiedzialności finansowej, prawnej ani cywilnej za wszelkiego rodzaju spory i/lub problemy jakiegokolwiek rodzaju wynikające z potwierdzenia zamówienia i korzystania z produktu sprzedawanego przez producenta/dystrybutora w niniejszej reklamie. W przypadku jakichkolwiek sporów prosimy o kontakt z producentem/dystrybutorem, którego nazwa firmy jest zawsze wskazana na opakowaniu.

9) potencjalny klient akceptuje bez zastrzeżeń, że Shop Top On jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy tylko za zakupy dokonane za pomocą systemu płatności Paypal i tylko w przypadkach, gdy dystrybutor / producent produktu otrzyma żądanie zwrotu w terminach i w sposób przewidziany prawem, a w szczególności tylko w przypadku zapieczętowanych produktów. W przypadku braku plomby zwrot pieniędzy nie będzie możliwy.

10) Shop Top On nie gwarantuje prawdziwości informacji podawanych przez sieć afiliacyjną i dystrybutorów/producentów, nie gwarantuje zgodności z obowiązującymi przepisami przez wyżej wymienione podmioty, ponieważ jako agencja marketingowa nie jest zobowiązana do weryfikacji czegokolwiek związanego z reklamowanym produktem.

W związku z tym potencjalny klient akceptuje bez zastrzeżeń, że w odniesieniu do tego produktu obraz jest dostarczany przez katalog producenta/dystrybutora, opakowanie może różnić się drobnymi szczegółami, ponieważ producent/dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmiany tych szczegółów według własnego uznania. Ponadto, ponieważ producenci zawsze starają się ulepszać swoje produkty, potencjalny klient akceptuje również, że zawartość produktu może różnić się od opisu, ponieważ została ulepszona przez producenta pod względem stężenia i składników. O takiej zgodności może on uzyskać informacje w momencie telefonicznego potwierdzenia.

11) Potencjalny klient akceptuje, że główną metodą płatności za ten produkt jest płatność za pobraniem (COD) i że zostanie ona dokonana dopiero po potwierdzeniu telefonicznym i dopiero po otrzymaniu produktu od producenta/dystrybutora. Jeśli potencjalny klient wybierze inną metodę płatności, Shop Top On może zdecydować, czy natychmiast zwrócić klientowi pieniądze i przekazać dane zamówienia wstępnego dystrybutorowi/producentowi, który wyśle towar za pobraniem po otrzymaniu potwierdzenia zakupu. Lub bez żadnych zobowiązań handlowych pobrać płatność i przekazać ją wraz z danymi dystrybutorowi/producentowi za pośrednictwem formularzy kontaktowych udostępnionych przez sieć afiliacyjną.

12) Shop Top On nie ponosi odpowiedzialności za to, co jakakolwiek inna firma internetowa, na jakiejkolwiek stronie internetowej zewnętrznej lub wewnętrznej w stosunku do naszego e-commerce, twierdzi o produkcie będącym przedmiotem kampanii reklamowej.

13) Ta reklama NIE gwarantuje niczego, NIE obiecuje niczego cudownego, NIE zachęca użytkownika do zamówienia produktu w przedsprzedaży za pomocą wprowadzających w błąd sztuczek. Klikając przycisk zakupu i zamawiając produkt w przedsprzedaży w tej reklamie, potencjalny klient jest świadomy, że chce, aby skontaktował się z nim dystrybutor/producent w celu zakupu, po telefonicznym potwierdzeniu, a nie od Shop Top On, “produktu z własnej woli, bez żadnej gwarancji rezultatu, bez oszukańczej gwarancji zwrotu pieniędzy, którą zwykle można znaleźć w pobliżu”. Oprócz porady lekarskiej zaleca się zgłaszanie wszelkich wątpliwości i patologii lub dolegliwości firmie handlowej / dystrybutorowi / producentowi telefonicznie podczas potwierdzania zamówienia w przedsprzedaży.

 

14) Zakup przez nieletnich jest zabroniony
Zakup dokonany przez osobę niepełnoletnią może zazwyczaj zostać uznany za nieważny, ponieważ osoba poniżej 18 roku życia nie posiada zdolności do czynności prawnych. Daje to rodzicom prawo do żądania zwrotu wydanej kwoty, a także unieważnienia skutków umowy zawartej na odległość. Zasada ta nie ma jednak zastosowania w przypadkach, gdy małoletni zataił lub sfałszował swój wiek poprzez wprowadzające w błąd zachowanie lub oświadczając, że był pełnoletni w momencie rejestracji na tej stronie.

15) Zgodnie z art. 52 dekretu ustawodawczego 206/2005 wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w art. 59 tego samego dekretu, konsument ma czternaście dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez konieczności podawania jakichkolwiek powodów i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż te określone w art. 56 ust. 2 i art. 57. Ze względu na charakter zamówienia w przedsprzedaży, prawo to rozpoczyna się i jest liczone od dnia otrzymania produktu do domu.

 

16) W odniesieniu do czasu wysyłki, potencjalny klient, akceptując charakter zamówienia w przedsprzedaży po kliknięciu przycisku kupna/dodaniu produktu do koszyka i ujawnieniu swoich danych, akceptuje bez zastrzeżeń, że czas pracy dystrybutora/producenta jest następujący:- Zamówienie w przedsprzedaży złożone do godziny 14:00, rozmowa telefoniczna w ciągu 2 godzin, po potwierdzeniu telefonicznym 30 minut na zapakowanie i odbiór przedmiotu przez kuriera u dystrybutora/producenta i dostawa w ciągu 1 lub 2 dni roboczych. Zamówienie wstępne złożone do godziny 14:00, rozmowa telefoniczna w ciągu 2 godzin, po potwierdzeniu telefonicznym 30 minut na zapakowanie i odbiór towaru przez kuriera u dystrybutora/producenta oraz dostawa w ciągu 1 lub 2 dni roboczych.- Zamówienie wstępne złożone po godzinie 14:00, rozmowa telefoniczna w ciągu 12 godzin, po potwierdzeniu telefonicznym 30 minut na zapakowanie i odbiór towaru przez kuriera u dystrybutora/producenta oraz dostawa w ciągu 1 lub 2 dni roboczych. Potencjalny klient akceptuje zatem, że czas realizacji zamówienia może ulec zmianie z powodu braku odpowiedzi na obowiązkowy telefon potwierdzający od dystrybutora i nie może w związku z tym zgłaszać roszczeń wobec Shop Top On z tytułu ewentualnych opóźnień.

17) Ze względu na wyłącznie reklamowy charakter serwisu, wszelkie negatywne opinie, nawet w formie komentarza o nieskuteczności produktu, wystawione bez dowodu, będą zgłaszane do usunięcia i usuwane.
18) Shop Top On, sieć partnerska, firmy dystrybucyjne/produkcyjne nie mogą w żaden sposób zostać pociągnięte do odpowiedzialności w przypadku wystąpienia patologii i/lub jakiegokolwiek rodzaju stanu fizycznego wskazanego jako niezdrowy lub w jakikolwiek sposób negatywny dla zdrowia. Wynika to z faktu, że w punkcie 13 niniejszych warunków znajduje się oświadczenie zalecające potencjalnemu klientowi PRZED złożeniem zamówienia, aby odwiedził swojego lekarza i/lub specjalistę, aby upewnić się, czy jego stan fizyczny pozwala mu na przyjmowanie lub kontakt z produktem w jakikolwiek sposób, bez narażania się na jakiekolwiek ryzyko dla zdrowia. Potencjalny nabywca jest nie tylko informowany, aby być bardziej świadomym ryzyka wynikającego nawet z kontaktu z produktem w jego konkretnym przypadku, ale także, w kilku punktach opisu, jest zachęcany do NIEudostępniania swoich danych w przypadku braku uprzedniej konsultacji lekarskiej zaprzeczającej certyfikowanemu użyciu.

19) Żaden termin napisany i użyty na jakiejkolwiek platformie internetowej przez personel samej platformy, z jakiegokolwiek powodu, nie może być interpretowany jako zmieniający korporacyjny charakter Shop Top On. Na przykład, jeśli eccomerce lub inne platformy identyfikują Shop Top On jako sprzedawcę, nie oznacza to, że jest to rzeczywiście firma, która ma cel komercyjny lub że proponuje reklamy w celu sprzedaży i / lub doprowadzenia do bezpośredniej transakcji handlowej między sobą a potencjalnym klientem.
Dokonując zakupu, a tym samym płatności, akceptujesz każde słowo tego, co jest napisane.

Zaktualizowano 20/01/2021

Ta strona nie jest częścią serwisu Facebook ani Facebook Inc. Ponadto, ta strona NIE jest w żaden sposób wspierana przez Facebook. FACEBOOK jest znakiem towarowym firmy FACEBOOK, Inc. Zdjęcia produktów na tej stronie sprzedaży służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. Dlatego otrzymany produkt i wszelkie prezenty mogą się różnić w zależności od dostępności zapasów. Ta strona zawiera markowe produkty, które mają wszystkie niezbędne pozwolenia na wykorzystanie do celów promocyjnych. Ta strona promuje produkty sprzedawane za pośrednictwem systemu partnerskiego, a produkty na tej stronie są promowane przez naszą stronę w zamian za prowizję.

©2023 Checkoutbliss. Wszelkie prawa zastrzeżone.