Όροι και Προϋποθέσεις GR

Όροι και προϋποθέσεις προπώλησης:

1) ο δυνητικός πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα και γνωρίζει ότι η νομική, νομική, αστική, οικονομική και φορολογική σχέση που απορρέει από την αγορά αυτού του προϊόντος νοείται ως “μεταξύ του ιδιώτη αγοραστή” και της “εταιρείας παραγωγής/διανομής του προϊόντος”.

2) ο δυνητικός πελάτης ενημερώνεται και γνωρίζει ότι η Shop Top On. είναι οικονομικά, νομικά, φορολογικά, μόνο μια εξωτερική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα του διαδικτυακού μάρκετινγκ και ότι, δυνάμει του εταιρικού της σκοπού, μπορεί να επιλέξει να “διεξάγει διαφημιστικές εκστρατείες” προϊόντων ή υπηρεσιών που παράγονται/διανέμονται/διατίθενται από εταιρείες παραγωγής/διανομής/μάρκετινγκ- οι οποίες επιλέγουν να προωθήσουν τα προϊόντα/υπηρεσίες τους μέσω δικτύων διασύνδεσης, με τα οποία η Shop Top On. είναι επίσης προσωρινά συνδεδεμένη.
Δηλαδή, η Shop Top On, επιλέγει τα προϊόντα/υπηρεσίες που υπάρχουν στα διάφορα δίκτυα σύνδεσης, μελετά το εμπορικό σήμα τους και θέτει σε εφαρμογή με δική της φροντίδα και έξοδα μια στρατηγική διαδικτυακού μάρκετινγκ που αξιοποιεί τα διάφορα κανάλια που διατίθενται στο δίκτυο (π.χ. ηλεκτρονικό εμπόριο, Ebay, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ.), ΜΕ ΣΚΟΠΟ τη δημιουργία χρήσιμων επαφών (δυνητικών πελατών/leads), οι οποίοι δείχνουν ενδιαφέρον για τα προϊόντα/υπηρεσίες. Και να συνδέσει τους εν λόγω δυνητικούς πελάτες με τις εταιρείες παραγωγής/διανομής/εμπορίας που κατέχουν τα προϊόντα/υπηρεσίες, μεταφέροντας τα δεδομένα και τυχόν πληρωμές μέσω ειδικών φορμών επικοινωνίας που διατίθενται από το δίκτυο συνεργατών, το οποίο προτείνει και προσφέρει χωρίς υποχρέωση στον εξωτερικό συνεργάτη Shop Top On, να εργαστεί με δική του φροντίδα και έξοδα για τη δημιουργία και διεξαγωγή διαφημιστικών εκστρατειών για λογαριασμό του.

3) ο δυνητικός πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι τα δεδομένα που εισάγονται μετά το πάτημα του κουμπιού αγοράς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Shop Top On αποκλειστικά για να μεταφερθούν στις εταιρείες παραγωγής/διανομής/marketing μέσω ειδικών φορμών επικοινωνίας που διατίθενται από το δίκτυο διασύνδεσης, το οποίο προτείνει και προσφέρει χωρίς υποχρέωση στην εξωτερική θυγατρική Shop Top On, να εργαστεί με δική του φροντίδα και έξοδα στη δημιουργία και διεξαγωγή διαφημιστικών εκστρατειών για λογαριασμό της. Επιπλέον, ο δυνητικός πελάτης συμφωνεί να λαμβάνει νέες επαφές από την Shop Top On στο μέλλον για να προτείνει νέες εμπορικές προσφορές που σχετίζονται με το συγκεκριμένο προϊόν.
4) ΠροπαραγγελίαΟ δυνητικός πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι, πατώντας το κουμπί αγοράς/προσθέτοντας ένα προϊόν στο καλάθι αγορών, απλώς κάνει μια προπαραγγελία σε ένα μέρος που είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή διαφημιστικών εκστρατειών και όχι σε έναν έμπορο ή στον πραγματικό κατασκευαστή/διανομέα του προϊόντος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι:

(α) λόγω της φύσης του προϊόντος, θα επικοινωνήσει μαζί σας ο πραγματικός κατασκευαστής/διανομέας, ο οποίος θα βεβαιωθεί ότι μπορείτε πραγματικά να χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Μόνο τότε, μεταξύ εσάς (καταναλωτής/δυνητικός πελάτης) και του παραγωγού/διανομέα θα πραγματοποιηθεί εμπορική συναλλαγή και από δυνητικός πελάτης θα γίνετε πελάτης και η παραγγελία θα είναι αποτελεσματική.

β) Το Shop Top On δεν είναι έμπορος, δεν κατέχει το προϊόν, δεν έχει στην ουσιαστική κατοχή του το προϊόν, δεν εισάγει, δεν αποστέλλει, δεν εμπορεύεται το αντικείμενο της παρούσας διαφήμισης με οποιονδήποτε τρόπο. Μόνο όταν τα δεδομένα σας βρίσκονται στην κατοχή της εταιρείας παραγωγής/διανομής και χρησιμοποιούνται από αυτήν, μεταξύ σας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις (επιβεβαίωση της προπαραγγελίας από εσάς) θα οριστικοποιηθεί μια εμπορική συναλλαγή και θα μεταβείτε από δυνητικός πελάτης σε πελάτη της εταιρείας παραγωγής/διανομής και η παραγγελία θα τεθεί σε ισχύ.

5) Εγγυήσεις

α) Το Shop Top On εγγυάται ότι θα φροντίζει τα δεδομένα του δυνητικού πελάτη και τυχόν πληρωμές από τη στιγμή της προπαραγγελίας μέχρι τη στιγμή της πραγματικής μεταφοράς στην εταιρεία κατασκευής/διανομής.

β) Η Shop Top On παρά το γεγονός ότι είναι εταιρεία μάρκετινγκ και όχι έμπορος ή/και κατασκευαστής/διανομέας του προϊόντος- και έχει ενεργοποιήσει τη διαφήμιση μόνο για να δημιουργήσει έναν δυνητικό πελάτη που δεν είναι αγοραστής, και επομένως μια χρήσιμη επαφή και ΟΧΙ μια εμπορική συναλλαγή, εγγυάται στον δυνητικό πελάτη: βοήθεια όσο το δυνατόν περισσότερο σε τυχόν προβλήματα που προκύπτουν με τον κατασκευαστή/διανομέα χωρίς να είναι νομικά, νομικά, φορολογικά και εμπορικά υποχρεωμένη. Βοήθεια που θα λάβει χώρα με τη διευκόλυνση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του δυνητικού πελάτη και της εταιρείας σε αιτήματα επιστροφής και επιστροφής χρημάτων που απαιτούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

6) Η παρούσα αγγελία απευθύνεται αποκλειστικά σε ιδιώτες και όχι σε εταιρείες. Το Shop Top On δεν έχει καμία οικονομική και χρηματοοικονομική σχέση με τις εταιρείες παραγωγής/διανομής, αλλά μόνο με το δίκτυο σύνδεσης που παρέχει την προσφορά πάνω στην οποία μπορεί να στηριχθεί μια διαφημιστική καμπάνια. Συνεπώς, τα αιτήματα τιμολόγησης από τις εταιρείες μπορούν να

να ζητηθούν αποκλειστικά από τις εταιρείες παραγωγής/διανομής, μόνο κατά την κλήση επιβεβαίωσης, την οποία θα επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν σύμφωνα με το φορολογικό τους καθεστώς. Και όχι στο Shop Top On, καθώς το ίδιο, λόγω της φύσης της προπαραγγελίας, δεν είναι βέβαιο ότι λαμβάνει αποζημίωση για την ενιαία επαφή που δημιουργείται, αλλά λαμβάνει μη αναλυτική αποζημίωση, αποκλειστικά από το δίκτυο διασύνδεσης μέσω του οποίου συνδέει δυνητικό πελάτη και εταιρεία παραγωγής/διανομής.

7) Το Shop Top On δεν εγγυάται ότι τα προϊόντα αποστέλλονται από τις αποθήκες που βρίσκονται στην ιταλική επικράτεια ή στο έδαφος του Αγίου Μαρίνου και ότι η αποστολή πραγματοποιείται μέσω συγκεκριμένων ταχυμεταφορέων, αλλά μόνο ότι η αποστολή τηρεί τους χρόνους παράδοσης μόλις ο δυνητικός πελάτης επιβεβαιώσει με τον παραγωγό/διανομέα την προπαραγγελία και συναφθεί πράγματι εμπορική συναλλαγή μεταξύ των δύο μερών.

8) ο δυνητικός πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι το Shop Top On δεν ευθύνεται φορολογικά, νομικά ή αστικά για κάθε είδους διαφορά ή/και πρόβλημα οποιασδήποτε φύσης που προκύπτει από την επιβεβαίωση της παραγγελίας και τη χρήση του προϊόντος που εμπορεύεται ο κατασκευαστής/διανομέας στην παρούσα διαφήμιση. Για οποιαδήποτε διαφορά, η αναφορά γίνεται στον κατασκευαστή/διανομέα του οποίου η επωνυμία αναγράφεται πάντα στη συσκευασία.

9) ο δυνητικός πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι το Shop Top On υποχρεούται να επιστρέψει χρήματα μόνο για αγορές που πραγματοποιήθηκαν με το σύστημα πληρωμών Paypal και μόνο σε περιπτώσεις όπου ο διανομέας/κατασκευαστής του προϊόντος λαμβάνει το αίτημα επιστροφής εντός των όρων και με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος και κυρίως μόνο για σφραγισμένα προϊόντα. Σε περίπτωση απουσίας σφραγίδας, δεν θα γίνεται καμία επιστροφή χρημάτων.

10) Το Shop Top On δεν εγγυάται την ειλικρίνεια των πληροφοριών που παρέχονται από το δίκτυο συνεργατών και τις εταιρείες διανομέων/κατασκευαστών, δεν εγγυάται την τήρηση των κανονισμών που ισχύουν από τα προαναφερθέντα υποκείμενα, καθώς δεν υποχρεούται, ως οργανισμός μάρκετινγκ, να ελέγχει οτιδήποτε σχετίζεται με το διαφημιζόμενο προϊόν.

Εν προκειμένω, ο δυνητικός πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι όσον αφορά το προϊόν αυτό, η εικόνα παρέχεται από τον κατάλογο του κατασκευαστή/διανομέα, η συσκευασία μπορεί να διαφέρει στις παραμικρές λεπτομέρειες, διότι ο κατασκευαστής/διανομέας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις λεπτομέρειες αυτές κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Επιπλέον, καθώς οι κατασκευαστές προσπαθούν πάντα να βελτιώνουν τα προϊόντα τους, ο δυνητικός πελάτης αποδέχεται επίσης ότι το περιεχόμενο του προϊόντος μπορεί να διαφέρει από την περιγραφή, επειδή έχει βελτιωθεί ως προς τη συγκέντρωση και τα συστατικά από τον κατασκευαστή. Για την εν λόγω συμμόρφωση, μπορεί να λάβει πληροφορίες κατά τη στιγμή της τηλεφωνικής επιβεβαίωσης.

 

11) Ο δυνητικός πελάτης αποδέχεται ότι ο κύριος τρόπος πληρωμής για το εν λόγω προϊόν είναι η αντικαταβολή και ότι αυτή θα γίνει μόνο μετά από τηλεφωνική επιβεβαίωση και μόνο μετά την παραλαβή του προϊόντος από τον κατασκευαστή/διανομέα. Εάν ο δυνητικός πελάτης επιλέξει άλλον τρόπο πληρωμής, το Shop Top On μπορεί να επιλέξει εάν θα επιστρέψει αμέσως τα χρήματα στον πελάτη και θα πραγματοποιήσει τη διαβίβαση των δεδομένων της προπαραγγελίας στον διανομέα/κατασκευαστή, ο οποίος θα αποστείλει τα προϊόντα με αντικαταβολή μόλις λάβει την επιβεβαίωση της αγοράς. Ή χωρίς καμία εμπορική υποχρέωση να εισπράξει την πληρωμή και να τη μεταφέρει μαζί με τα δεδομένα στον διανομέα/κατασκευαστή μέσω των φορμών επικοινωνίας που διαθέτει το δίκτυο σύνδεσης.

12) Το Shop Top On δεν ευθύνεται για το τι ισχυρίζεται οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή εταιρεία, σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα εξωτερική ή εσωτερική του ηλεκτρονικού μας εμπορίου, σχετικά με το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της διαφημιστικής καμπάνιας.

13) Αυτή η διαφήμιση ΔΕΝ εγγυάται τίποτα, ΔΕΝ υπόσχεται τίποτα θαυματουργό, ΔΕΝ παρακινεί τον χρήστη να προπαραγγείλει το προϊόν χρησιμοποιώντας παραπλανητικά τεχνάσματα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί αγοράς και προπαραγγέλλοντας το προϊόν αυτής της διαφήμισης, ο δυνητικός πελάτης γνωρίζει ότι επιθυμεί να επικοινωνήσει με τον διανομέα/κατασκευαστή προκειμένου να αγοράσει, μετά από τηλεφωνική επιβεβαίωση όχι από το Shop Top On, ένα “προϊόν με δική του ελεύθερη βούληση, χωρίς καμία εγγύηση αποτελέσματος, χωρίς την απατηλή εγγύηση επιστροφής χρημάτων που συνήθως συναντάται γύρω του”. Εκτός από τις ιατρικές συμβουλές, συνιστάται η αναφορά τυχόν αμφιβολιών και παθολογιών ή παθήσεων στην εταιρεία πωλήσεων/διανομέα/κατασκευαστή τηλεφωνικά κατά την επιβεβαίωση της προπαραγγελίας.14) Απαγορεύεται η αγορά από ανηλίκους
Η αγορά από ανήλικο μπορεί κανονικά να κηρυχθεί άκυρη, επειδή ο κάτω των 18 ετών δεν έχει την ικανότητα να ενεργεί. Αυτό δίνει στους γονείς το δικαίωμα να απαιτήσουν την επιστροφή του ποσού που δαπανήθηκε, ακυρώνοντας επίσης τις συνέπειες της σύμβασης εξ αποστάσεως. Ωστόσο, η αρχή αυτή δεν ισχύει σε περιπτώσεις όπου ο ανήλικος έχει αποκρύψει ή παραποιήσει την ηλικία του μέσω παραπλανητικής συμπεριφοράς ή δηλώνοντας ότι ήταν ενήλικος όταν εγγράφηκε στον παρόντα ιστότοπο.

15) Σύμφωνα με το άρθρο 52 του νομοθετικού διατάγματος 206/2005 και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσθήκες, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που ορίζονται στο άρθρο 59 του ίδιου διατάγματος, ο καταναλωτής διαθέτει προθεσμία δεκατεσσάρων ημερών για να υπαναχωρήσει από μια σύμβαση εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος χωρίς να υποχρεούται να αιτιολογήσει την υπαναχώρησή του και χωρίς να επιβαρυνθεί με άλλα έξοδα εκτός από εκείνα που ορίζονται στο άρθρο 56 παράγραφος 2 και στο άρθρο 57. Λόγω της φύσης της προπαραγγελίας, το δικαίωμα αυτό αρχίζει και υπολογίζεται από την ημέρα παραλαβής του προϊόντος στο σπίτι.

16) Όσον αφορά τους χρόνους αποστολής, ο δυνητικός πελάτης, αποδεχόμενος τη φύση της προπαραγγελίας όταν πατήσει το κουμπί αγοράς/προσαρτήσει το προϊόν στο καλάθι αγορών και αποδεσμεύσει τα δεδομένα του, αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι οι χρόνοι λειτουργίας του διανομέα/κατασκευαστή είναι οι ακόλουθοι: – Προπαραγγελία που τοποθετείται έως τις 2. Προπαραγγελία που τοποθετείται μέχρι τις 2 μ.μ., τηλεφωνική κλήση εντός 2 ωρών, μετά την τηλεφωνική επιβεβαίωση 30 λεπτά για τη συσκευασία και την παραλαβή του προϊόντος από τον ταχυμεταφορέα στον διανομέα/κατασκευαστή και παράδοση σε 1 ή 2 εργάσιμες ημέρες.- Προπαραγγελία που τοποθετείται μετά τις 2 μ.μ., τηλεφωνική κλήση εντός 12 ωρών, μετά την τηλεφωνική επιβεβαίωση 30 λεπτά για τη συσκευασία και την παραλαβή του προϊόντος από τον ταχυμεταφορέα στον διανομέα/κατασκευαστή και παράδοση σε 1 ή 2 εργάσιμες ημέρες. Συνεπώς, ο δυνητικός πελάτης αποδέχεται ότι οι χρόνοι ενδέχεται να διαφέρουν λόγω της μη ανταπόκρισής του στο υποχρεωτικό τηλεφώνημα επιβεβαίωσης από τον διανομέα και συνεπώς δεν μπορεί να διεκδικήσει με οποιονδήποτε τρόπο από το Shop Top On τυχόν καθυστερήσεις.

17) Λόγω του καθαρά διαφημιστικού χαρακτήρα της υπηρεσίας, κάθε αρνητικό σχόλιο, ακόμη και με τη μορφή σχολίου σχετικά με την αναποτελεσματικότητα του προϊόντος, που εκδίδεται χωρίς αποδείξεις, θα αναφέρεται προς αφαίρεση και θα διαγράφεται.

 

18) Το Shop Top On, το δίκτυο συνεργατών, οι εταιρείες διανομής/παραγωγής δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση εμφάνισης παθολογιών ή/και κάθε είδους φυσικής κατάστασης που υποδεικνύεται ως ανθυγιεινή ή σε κάθε περίπτωση αρνητική για την υγεία. Αυτό συμβαίνει διότι στο σημείο 13 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων περιλαμβάνεται δήλωση που συμβουλεύει τον δυνητικό πελάτη ΠΡΙΝ από την προπαραγγελία να επισκεφθεί τον θεράποντα ιατρό ή/και ειδικό γιατρό του, ώστε να γνωρίζει με βεβαιότητα εάν η φυσική του κατάσταση του επιτρέπει να λάβει ή να έρθει σε επαφή με το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να διατρέχει οποιονδήποτε κίνδυνο για την υγεία του. Ο δυνητικός αγοραστής όχι μόνο ενημερώνεται προκειμένου να ενημερωθεί καλύτερα για τους κινδύνους που προκύπτουν ακόμη και από την επαφή με το προϊόν στη συγκεκριμένη περίπτωσή του, αλλά επίσης, σε διάφορα σημεία της περιγραφής, προτρέπεται να ΜΗΝ αποδεσμεύσει τα δεδομένα του ελλείψει προηγούμενης ιατρικής συμβουλής που να αρνείται τη χρήση του με πιστοποιημένο τρόπο.

19) Κανένας όρος που γράφεται και χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε διαδικτυακή πλατφόρμα από το προσωπικό της ίδιας της πλατφόρμας, για κανέναν απολύτως λόγο, δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι αλλάζει τον εταιρικό χαρακτήρα της Shop Top On. Για παράδειγμα, εάν το eccomerce ή άλλες πλατφόρμες προσδιορίζουν την Shop Top On ως πωλητή, αυτό δεν σημαίνει ότι η ίδια είναι πραγματικά μια εταιρεία που έχει εμπορικό σκοπό ή ότι προτείνει διαφημίσεις για να πουλήσει και/ή να ξεκινήσει μια άμεση εμπορική συναλλαγή μεταξύ της ίδιας και ενός δυνητικού πελάτη.
Κάνοντας μια αγορά και συνεπώς μια πληρωμή, αποδέχεστε κάθε λέξη των όσων γράφονται.

Ενημερώθηκε στις 20/01/2021

Checkoutbliss

Προϊόντα για όλους

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Παράδοση

This site is not a part of the Facebook website or Facebook Inc. Additionally, this site is NOT endorsed by Facebook in any way. FACEBOOK is a trademark of FACEBOOK, Inc. Αυτός ο ιστότοπος δεν αποτελεί μέρος του ιστότοπου του Facebook ή της Facebook Inc. Επιπλέον, αυτός ο ιστότοπος ΔΕΝ υποστηρίζεται από το Facebook με οποιονδήποτε τρόπο. Το FACEBOOK είναι εμπορικό σήμα της FACEBOOK, Inc. Οι εικόνες των προϊόντων σε αυτή τη σελίδα πωλήσεων είναι μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς. Ως εκ τούτου, το προϊόν που παραλαμβάνεται και τυχόν δώρα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των αποθεμάτων. Αυτός ο ιστότοπος περιέχει επώνυμα προϊόντα που έχουν όλες τις απαραίτητες άδειες για να χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς σκοπούς. Αυτός ο ιστότοπος προωθεί προϊόντα που πωλούνται μέσω ενός συστήματος θυγατρικών και τα προϊόντα σε αυτή τη σελίδα προωθούνται από τον ιστότοπό μας με αντάλλαγμα μια προμήθεια.

©2023 Shop Top On. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.