Polityka plików cookie PL

Niniejszy dokument zawiera informacje o technologiach, które umożliwiają tej Aplikacji osiągnięcie celów opisanych poniżej. Technologie te umożliwiają Właścicielowi zbieranie i zapisywanie informacji (na przykład za pomocą plików cookie) lub korzystanie z zasobów (na przykład poprzez uruchomienie skryptu) na urządzeniu Użytkownika, gdy Użytkownik wchodzi w interakcję z tą Aplikacją.

Dla uproszczenia, w niniejszym dokumencie technologie te są w skrócie określane jako “Narzędzia śledzące”, chyba że istnieje powód do rozróżnienia.
Na przykład, chociaż pliki cookie mogą być używane zarówno w przeglądarkach internetowych, jak i mobilnych, niewłaściwe byłoby mówienie o plikach cookie w kontekście aplikacji mobilnych, ponieważ są to narzędzia śledzące, które wymagają obecności przeglądarki. Z tego powodu w niniejszym dokumencie termin “pliki cookie” jest używany wyłącznie w odniesieniu do tego konkretnego rodzaju narzędzia śledzącego.

Niektóre z celów, dla których wykorzystywane są Narzędzia Śledzące, mogą również wymagać zgody Użytkownika. Jeśli zgoda została udzielona, można ją w dowolnym momencie odwołać, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie.

Niniejsza Aplikacja wykorzystuje Narzędzia Śledzenia zarządzane bezpośrednio przez Właściciela (powszechnie nazywane Narzędziami Śledzenia “pierwszej strony”) oraz Narzędzia Śledzenia, które umożliwiają usługi świadczone przez strony trzecie (powszechnie nazywane Narzędziami Śledzenia “strony trzeciej”). O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, takie strony trzecie mają dostęp do swoich odpowiednich Narzędzi śledzących.
Czas trwania i wygaśnięcia Plików cookie i innych podobnych Narzędzi śledzących może się różnić w zależności od ustawień Administratora lub poszczególnych dostawców zewnętrznych. Niektóre z nich wygasają po zakończeniu sesji przeglądania przez Użytkownika.
Oprócz tego, co określono w opisie każdej z poniższych kategorii, Użytkownicy mogą uzyskać bardziej szczegółowe i aktualne informacje na temat czasu trwania, a także wszelkie inne istotne informacje – takie jak obecność innych narzędzi śledzących – w polityce prywatności odpowiednich dostawców zewnętrznych (za pośrednictwem podanych linków) lub kontaktując się z Administratorem.

Działania ściśle niezbędne do zapewnienia działania tej Aplikacji i świadczenia Usługi

Ta Aplikacja wykorzystuje pliki cookie powszechnie nazywane “technicznymi” lub inne podobne narzędzia śledzące do wykonywania czynności ściśle niezbędnych do zapewnienia działania lub świadczenia Usługi.

Narzędzia śledzące innych firm

 • Optymalizacja i dystrybucja ruchu

  Ten rodzaj usług umożliwia tej Aplikacji dystrybucję jej treści za pośrednictwem serwerów zlokalizowanych na całym terytorium i optymalizację jej wydajności.
  Przetwarzane dane osobowe zależą od charakterystyki i sposobu wdrożenia tych usług, które ze względu na swój charakter filtrują komunikację między tą aplikacją a przeglądarką użytkownika.
  Biorąc pod uwagę rozproszony charakter tego systemu, trudno jest określić lokalizacje, do których przesyłane są treści, które mogą zawierać dane osobowe użytkownika.

  Cloudflare (Cloudflare Inc.)

  Cloudflare to usługa optymalizacji i dystrybucji ruchu świadczona przez Cloudflare Inc.
  Sposób, w jaki Cloudflare jest zintegrowany, oznacza, że filtruje cały ruch tej Aplikacji, tj. komunikację między tą Aplikacją a przeglądarką Użytkownika, umożliwiając również gromadzenie danych statystycznych na jej temat.

  Przetwarzane dane osobowe: Narzędzie śledzące i różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności usługi.

  Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone– Privacy Policy.

 • Hosting i infrastruktura zaplecza

  Tego typu usługi mają funkcję hostowania Danych i plików, które umożliwiają działanie tej Aplikacji, umożliwiają jej dystrybucję i zapewniają gotową do użycia infrastrukturę do dostarczania określonych funkcji tej Aplikacji.

  Niektóre z usług wymienionych poniżej, jeśli istnieją, mogą działać na serwerach rozproszonych geograficznie, co utrudnia określenie rzeczywistej lokalizacji, w której przechowywane są Dane osobowe.

  Namecheap Hosting (Namecheap INC.)

  Namecheap Hosting to usługa hostingowa świadczona przez Namecheap INC.

  Przetwarzane dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; Narzędzie do śledzenia; różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności usługi.

  Miejsce przetwarzania: USA – Privacy Policy.

Inne działania obejmujące korzystanie z narzędzi do śledzenia

Pomiar

Ta aplikacja wykorzystuje narzędzia śledzące do pomiaru ruchu i analizowania zachowań użytkowników w celu ulepszenia usługi.

 • Mapowanie ciepła i nagrywanie sesji

  Usługi mapowania ciepła są wykorzystywane do identyfikacji obszarów tej Aplikacji, z którymi Użytkownicy wchodzą w interakcje najczęściej, w celu wykrycia, które z nich cieszą się największym zainteresowaniem. Usługi te umożliwiają monitorowanie i analizowanie danych o ruchu oraz służą do śledzenia zachowania Użytkownika.
  Niektóre z tych usług mogą rejestrować sesje i udostępniać je do późniejszego wglądu.

  Hotjar Heat Maps & Recordings (Hotjar Ltd.)

  Hotjar to usługa mapowania ciepła i nagrywania sesji świadczona przez Hotjar Ltd.
  Hotjar respektuje ogólne nagłówki “Do Not Track”. Oznacza to, że przeglądarka może poinstruować skrypt, aby nie zbierał żadnych danych użytkownika. Jest to ustawienie dostępne we wszystkich głównych przeglądarkach. Maggiori. Informacje na temat rezygnacji z Hotjar są dostępne tutaj.

  Przetwarzane dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania, Narzędzie śledzące i różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności usługi.

  Miejsce przetwarzania: Malta – Privacy Policy – Opt Out.

 • Anonimowe usługi statystyczne

  Usługi w tej sekcji umożliwiają Administratorowi Danych anonimowe przetwarzanie statystyk i zarządzanie nimi za pomocą własnych narzędzi do śledzenia.

  Google Analytics z anonimowym adresem IP

  Google Analytics to usługa analityki internetowej świadczona przez Google LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od tego, gdzie ta Aplikacja jest używana (“Google”). Google wykorzystuje zebrane Dane Osobowe w celu śledzenia i badania korzystania z tej Aplikacji, tworzenia raportów i udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Google.
  Google może wykorzystywać dane osobowe do kontekstualizowania i personalizowania reklam swojej sieci reklamowej.
  Ta integracja Google Analytics anonimizuje adres IP użytkownika. Anonimizacja działa poprzez skrócenie adresu IP Użytkowników w granicach państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie przesłany na serwery Google i skrócony w USA.

  Przetwarzane dane osobowe: Dane o użytkowaniu i narzędzie do śledzenia.

  Miejsce przetwarzania: USA – Privacy Policy – Opt Out; Irlanda – Privacy Policy – Opt Out.

 • Statystyki

  Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Administratorowi Danych monitorowanie i analizowanie danych o ruchu oraz służą do śledzenia zachowania Użytkownika.

  Google Analytics

  Google Analytics to usługa analityki internetowej świadczona przez Google LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od tego, gdzie ta Aplikacja jest używana (“Google”). Google wykorzystuje zebrane Dane Osobowe w celu śledzenia i badania korzystania z tej Aplikacji, tworzenia raportów i udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Google.
  Google może wykorzystywać Dane Osobowe do kontekstualizowania i personalizowania reklam swojej sieci reklamowej.

  Przetwarzane dane osobowe: Dane o użytkowaniu i narzędzie do śledzenia.

  Miejsce przetwarzania: SUA – Privacy Policy – Opt Out; Irlanda – Privacy Policy – Opt Out.

  Monitorowanie konwersji Facebook Ads (piksel Facebooka)

  Śledzenie konwersji Facebook Ads (piksel Facebooka) to usługa statystyczna świadczona przez Facebook, Inc. lub Facebook Ireland Ltd, w zależności od tego, gdzie ta Aplikacja jest używana, która łączy dane z sieci reklamowej Facebooka z działaniami podejmowanymi w tej Aplikacji. Piksel Facebooka monitoruje konwersje, które można przypisać reklamom na Facebooku, Instagramie i Audience Network.

  Przetwarzane dane osobowe: Dane o użytkowaniu i narzędzie do śledzenia.

  Miejsce przetwarzania: SUA – Privacy Policy; Irlanda – Privacy Policy.

Targetowanie i reklama

Ta aplikacja wykorzystuje narzędzia do śledzenia w celu dostarczania spersonalizowanych treści komercyjnych w oparciu o zachowanie Użytkownika oraz do zarządzania, rozpowszechniania i śledzenia reklam.

 • Reklama

  Ten rodzaj usługi umożliwia wykorzystywanie Danych Użytkownika do celów komunikacji handlowej. Komunikaty te są wyświetlane w tej Aplikacji w formie banerów i innych form reklamy, również związanych z zainteresowaniami Użytkownika.
  Nie oznacza to, że wszystkie Dane Osobowe są wykorzystywane do tego celu. Dane i warunki użytkowania są określone poniżej.
  Niektóre z usług wymienionych poniżej mogą wykorzystywać narzędzia śledzące do identyfikacji Użytkownika lub korzystać z techniki retargetingu behawioralnego, tj. wyświetlania reklam dostosowanych do zainteresowań i zachowań Użytkownika, wykrytych również poza tą Aplikacją. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności odpowiednich usług.
  Oprócz funkcji rezygnacji oferowanych przez poniższe usługi, Użytkownik może zrezygnować, odwiedzając stronę rezygnacji Network Advertising Initiative.

  Użytkownicy mogą również zrezygnować z udziału w niektórych funkcjach reklamowych za pośrednictwem odpowiednich opcji konfiguracji urządzenia, takich jak opcje konfiguracji reklam na urządzeniach mobilnych lub ogólna konfiguracja reklam.

  Podobni odbiorcy na Facebooku

  Facebook’s Similar Audience to usługa reklamy i targetowania behawioralnego świadczona przez Facebook, Inc. lub Facebook Ireland Ltd, w zależności od miejsca korzystania z tej Aplikacji, która wykorzystuje Dane zebrane za pośrednictwem usługi Custom Audience Facebooka w celu wyświetlania reklam Użytkownikom o zachowaniach podobnych do Użytkowników, którzy znajdują się już na liście Custom Audience na podstawie ich wcześniejszego korzystania z tej Aplikacji lub ich interakcji z odpowiednimi treściami za pośrednictwem aplikacji i usług Facebooka.
  W oparciu o te dane spersonalizowane reklamy będą wyświetlane użytkownikom sugerowanym przez podobnych odbiorców Facebooka.

  Użytkownicy mogą zrezygnować z używania plików cookie Facebooka do dostosowywania reklam, odwiedzając tę stronę rezygnacji.

  Przetwarzane dane osobowe: Dane o użytkowaniu i narzędzie do śledzenia.

  Miejsce przetwarzania: SUA – Privacy Policy – Opt Out; Irlanda – Privacy Policy – Opt Out.

  Facebook Audience Network

  Facebook Audience Network to usługa reklamowa świadczona przez Facebook, Inc. lub Facebook Ireland Ltd, w zależności od tego, gdzie ta aplikacja jest używana. Aby uzyskać informacje na temat korzystania z danych przez Facebook, zapoznaj się z polityką danych Facebooka.

  Aby umożliwić działanie Facebook Audience Network, niniejsza Aplikacja może wykorzystywać określone identyfikatory urządzeń mobilnych (w tym Android Advertising ID lub Advertising Identifier for OS) lub technologie podobne do plików cookie. Jednym ze sposobów, w jaki Audience Network oferuje reklamy Użytkownikowi, jest wykorzystanie preferencji reklamowych Użytkownika. Użytkownik może kontrolować udostępnianie swoich preferencji reklamowych w ustawieniach reklam na Facebooku.

  Użytkownik może zrezygnować z niektórych funkcji targetowania Audience Network poprzez ustawienia swojego urządzenia. Może na przykład zmienić ustawienia reklam dostępnych dla urządzeń mobilnych lub postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi Audience Network, które mogą znajdować się w niniejszej polityce prywatności.

  Przetwarzane dane osobowe: Dane o użytkowaniu, unikalne identyfikatory urządzeń na potrzeby reklam (na przykład identyfikator reklamodawcy Google lub identyfikator IDFA) oraz Narzędzie do śledzenia.

  Miejsce przetwarzania: SUA– Privacy Policy – Opt Out; Irlanda – Privacy Policy – Opt Out.

 • Remarketing e targetowanie behawioralne

  Ten rodzaj usługi pozwala tej Aplikacji i jej partnerom komunikować się, optymalizować i wyświetlać reklamy w oparciu o wcześniejsze korzystanie z tej Aplikacji przez Użytkownika.
  Działanie to jest ułatwione poprzez śledzenie Danych o użytkowaniu i korzystanie z Narzędzi śledzących w celu gromadzenia informacji, które są następnie przekazywane partnerom zarządzającym działaniami remarketingowymi i behawioralnymi.
  Niektóre usługi oferują opcję remarketingu opartego na listach e-mail.
  Oprócz funkcji rezygnacji oferowanych przez poniższe usługi, użytkownik może zrezygnować odwiedzając stronę rezygnacji Network Advertising Initiative.

  Użytkownicy mogą również zrezygnować z udziału w niektórych funkcjach reklamowych za pośrednictwem odpowiednich opcji konfiguracji urządzenia, takich jak opcje konfiguracji reklam na urządzeniach mobilnych lub ogólna konfiguracja reklam.

  Dostosowane grupy odbiorców na Facebooku

  Facebook Custom Audiences to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Facebook, Inc. lub Facebook Ireland Ltd, w zależności od tego, gdzie ta aplikacja jest używana, która łączy aktywność tej aplikacji z siecią reklamową Facebooka.

  Użytkownicy mogą zrezygnować z używania plików cookie Facebooka do personalizacji reklam, odwiedzając tę stronę rezygnacji.

  Przetwarzane dane osobowe: e-mail i narzędzie do śledzenia.

  Miejsce przetwarzania: SUA – Privacy Policy – Opt Out; Irlanda – Privacy Policy – Opt Out.

  Facebook Remarketing

  Facebook Remarketing to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Facebook, Inc. lub Facebook Ireland Ltd, w zależności od tego, gdzie ta Aplikacja jest używana, która łączy aktywność tej Aplikacji z siecią reklamową Facebooka.

  Przetwarzane dane osobowe: Dane o użytkowaniu i narzędzie do śledzenia.

  Miejsce przetwarzania: SUA– Privacy Policy – Opt Out; Irlanda – Privacy Policy – Opt Out.

Jak zarządzać preferencjami i wyrażać lub odwoływać zgodę?

Istnieją różne sposoby zarządzania preferencjami związanymi z narzędziami śledzącymi oraz udzielania lub wycofywania zgody w razie potrzeby:

Użytkownicy mogą zarządzać preferencjami związanymi z narzędziami śledzącymi bezpośrednio poprzez ustawienia swojego urządzenia – mogą na przykład uniemożliwić korzystanie lub przechowywanie narzędzi śledzących.

Ponadto, w każdym przypadku, gdy korzystanie z Narzędzi Śledzenia zależy od zgody, Użytkownicy mogą wyrazić lub cofnąć taką zgodę, ustawiając swoje preferencje w ramach polityki plików cookie lub aktualizując takie preferencje za pośrednictwem widżetu ustawień śledzenia, jeśli taki istnieje.

Możliwe jest również usunięcie wcześniej zapisanych Narzędzi Śledzenia za pomocą specjalnych funkcji przeglądarki lub urządzenia.

Inne narzędzia śledzące przechowywane w lokalnej pamięci przeglądarki można usunąć, usuwając historię przeglądania.

W odniesieniu do Narzędzi śledzących stron trzecich, Użytkownicy mogą zarządzać swoimi preferencjami i cofnąć swoją zgodę, odwiedzając odpowiedni link rezygnacji (jeśli jest dostępny), korzystając z narzędzi opisanych w polityce prywatności strony trzeciej lub kontaktując się bezpośrednio ze stroną trzecią.

Identyfikacja ustawień narzędzi śledzących

Użytkownicy mogą na przykład znaleźć informacje na temat zarządzania plikami cookie w niektórych najpopularniejszych przeglądarkach pod następującymi adresami:

Użytkownicy mogą również zarządzać niektórymi narzędziami do śledzenia aplikacji mobilnych, dezaktywując je za pomocą odpowiednich ustawień urządzenia, takich jak ustawienia reklam mobilnych lub ogólnie ustawienia śledzenia (użytkownicy mogą sprawdzić ustawienia swojego urządzenia, aby znaleźć odpowiednie).

Inicjatywy branży reklamowej dotyczące zarządzania zgodami

Niezależnie od powyższego, Użytkownicy są informowani o możliwości korzystania z informacji dotyczących  YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (USA) e Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI (Japan) lub inne podobne usługi. Dzięki tym usługom możliwe jest zarządzanie preferencjami śledzenia większości narzędzi reklamowych. W związku z tym Administrator zaleca Użytkownikom korzystanie z tych zasobów oprócz informacji podanych w niniejszym dokumencie.

Digital Advertising Alliance udostępnia również aplikację o nazwie AppChoices, która pomaga użytkownikom kontrolować reklamy behawioralne w aplikacjach mobilnych.

Administrator danych

Adres e-mail posiadacza: office@shoptopon.com

Ponieważ korzystanie z narzędzi śledzących stron trzecich w tej aplikacji nie może być w pełni kontrolowane przez właściciela, wszelkie konkretne odniesienia do narzędzi śledzących stron trzecich należy traktować wyłącznie jako orientacyjne. Aby uzyskać pełne informacje, użytkownicy są proszeni o zapoznanie się z polityką prywatności odpowiednich usług stron trzecich wymienionych w tym dokumencie.

Biorąc pod uwagę obiektywną złożoność identyfikacji technologii śledzenia, Użytkownicy są proszeni o kontakt z Właścicielem, jeśli chcą uzyskać dalsze informacje na temat korzystania z takich technologii w tej Aplikacji.

Definicje i odniesienia prawne

Dane osobowe (lub Dane)

Dane osobowe to wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio, nawet w połączeniu z innymi informacjami, w tym osobistym numerem identyfikacyjnym, umożliwiają identyfikację lub identyfikację osoby fizycznej.

Dane użytkowania

Są to informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem tej Aplikacji (w tym przez aplikacje stron trzecich zintegrowane z tą Aplikacją), w tym: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkownika, który łączy się z tą Aplikacją, adresy notacji URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metoda użyta do przekazania żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (pomyślny, błąd itp.), kraj pochodzenia, charakterystyka przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez odwiedzającego, różne konotacje czasowe wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie) i szczegóły trasy podążanej przez Użytkownika. ), kraj pochodzenia, charakterystykę przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez odwiedzającego, różne konotacje czasowe wizyty (np. długość czasu spędzonego na każdej stronie) oraz szczegóły trasy przebytej w Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem kolejności przeglądanych stron, parametrów związanych z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym Użytkownika.

Użytkownik

Osoba fizyczna korzystająca z tej Aplikacji, która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z Podmiotem danych.

Zainteresowany

Osoba fizyczna, do której odnoszą się Dane Osobowe.

Administrator danych (lub podmiot przetwarzający dane)
Administrator danych (lub właściciel)
Niniejsza aplikacja
Usługa
Unia Europejska (lub UE)
Plik cookie
Narzędzie do śledzenia


Odniesienia prawne

Osoba fizyczna, osoba prawna, organ administracji publicznej i każdy inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, służba lub inny organ, który indywidualnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz przyjęte instrumenty, w tym środki bezpieczeństwa związane z działaniem i korzystaniem z tej aplikacji. Administrator danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem tej aplikacji.

Sprzęt lub oprogramowanie, za pomocą którego gromadzone i przetwarzane są dane osobowe użytkowników.

Usługa świadczona przez tę Aplikację, jak określono w odpowiednich warunkach (jeśli istnieją) na tej stronie / aplikacji.

O ile nie określono inaczej, wszelkie odniesienia do Unii Europejskiej w niniejszym dokumencie uznaje się za obejmujące wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookie to narzędzia śledzące, które składają się z małych fragmentów danych przechowywanych w przeglądarce użytkownika.

Narzędzie śledzące to dowolna technologia – np. pliki cookie, unikalne identyfikatory, sygnały nawigacyjne w sieci Web, wbudowane skrypty, znaczniki elektroniczne i odciski palców – która umożliwia śledzenie Użytkowników, na przykład poprzez gromadzenie lub przechowywanie informacji na urządzeniu Użytkownika.

Niniejsza Polityka prywatności została opracowana na podstawie wielu rozporządzeń, w tym art. 13 i 14 rozporządzenia (UE) 2016/679.

O ile nie określono inaczej, niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do niniejszej aplikacji.

Ta strona nie jest częścią serwisu Facebook ani Facebook Inc. Ponadto, ta strona NIE jest w żaden sposób wspierana przez Facebook. FACEBOOK jest znakiem towarowym firmy FACEBOOK, Inc. Zdjęcia produktów na tej stronie sprzedaży służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. Dlatego otrzymany produkt i wszelkie prezenty mogą się różnić w zależności od dostępności zapasów. Ta strona zawiera markowe produkty, które mają wszystkie niezbędne pozwolenia na wykorzystanie do celów promocyjnych. Ta strona promuje produkty sprzedawane za pośrednictwem systemu partnerskiego, a produkty na tej stronie są promowane przez naszą stronę w zamian za prowizję.

©2023 Checkoutbliss. Wszelkie prawa zastrzeżone.